Lūdzu, uzmanīgi izlasiet pirms aizpildīšanas!
Aptauja satur 54 īsus apgalvojumus, kuri raksturo noteiktu pieredzi. Daži no tiem var attiekties uz pieredzi, ko esat piedzīvojis/-usi, un daži no tiem var attiekties uz pieredzi, ko piedzīvojis/-usi neesat. Lūdzu, rūpīgi izlasiet katru no apgalvojumiem un lapas labajā pusē atzīmējiet, cik lielā mērā apgalvojums attiecas uz Jūsu pieredzēto!

Atzīmējiet +2, +1 vai -1, -2, vai ?, atkarībā no tā, kā jūtaties attiecībā pret katru apgalvojumu.

+2 – šis apraksts pilnīgi noteikti raksturo manis paša pieredzi vai pieredzes
+1 – šis apraksts drīzāk raksturo manis paša pieredzi vai pieredzes
-1 – šis apraksts drīzāk neraksturo manis paša pieredzi vai pieredzes
-2 – šis apraksts pilnīgi noteikti neraksturo manis paša pieredzi vai pieredzes
? – nevaru izlemt

Lūdzu, cik iespējams, izvairieties no atbildēšanas uz jautājumu ar atzīmi ?. Izskatot katru apgalvojumu ņemiet vērā, ka vairāki apgalvojumi var tikt attiecināti gan uz vienu un to pašu pieredzi, gan uz vairākām pieredzēm vienlaikus. Pēc aptaujas aizpildīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka esat sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem, un ka neviens no tiem nav atstāts bez atbildes.

Aicinu ar pacietību izturēties pret jautājumiem ar līdzīgu saturu. Tas tādēļ, ka skala atrodas izstrādes posmā, kas paredz līdzīgu jautājumu uzdošanu par vienu un to pašu tēmu. Paldies!
Man ir bijusi pieredze, kurā jutu, ka esmu saistīts/-a ar kaut ko diženāku par sevi pašu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es visu, kas pastāv, būtu izjutis/-usi kā dzīvu. *
Man ir bijusi pieredze, kad man tika atklāta absolūtā realitāte. *
Man ir bijusi neaprakstāma pieredze, kuru nespēju otram nodot, to izstāstot. *
Es neesmu pieredzējis/-usi pilnīga miera stāvokli. *
Es neesmu pieredzējis/-usi neko dievišķu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā man būtu šķitis, ka it visam piemīt apziņa. *
Man ir bijusi pieredze, kuras aprakstīšanai nav piemērotu vārdu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu apzinājies/-usi visa bijušā, esošā un topošā perfekciju. *
Man ir bijusi pieredze, kurā jutu, ka patiesībā manai individuālajai apziņai nav robežu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu apzinājies, ka esmu saplūdis/-usi ar visu, kas eksistē. *
Man ir bijusi pieredze, kurā es apzinājos, ka it visam, kas eksistē, ir dzīvība. *
Man ir bijusi pieredze, kurā es izjutu visa esošā vienotību. *
Man ir bijusi pieredze, kurā izjutu laika un telpas neesamību. *
Es esmu pieredzējis/-usi bezgalīgi dziļu laimes izjūtu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu juties/-usies vienots/-a ar kaut ko, kas pastāv ārpus manis. *
Man nav bijusi pieredze, kad būtu apzinājies/-usies visa pastāvošā vienotību. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man šķita, ka apziņa ir gan visām dzīvām būtnēm, gan objektiem. *
Man ir bijusi pieredze, kurā jutu, ka robežas starp mani un visu citu pastāvošo neeksistē. *
Man ir bijusi pieredze, kuras laikā man šķita, ka esmu savienots/-a ar neapstrīdamu zināšanu avotu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā būtu juties/-usies tā, ka laikam, telpai un attālumam nav nozīmes. *
Man ir bijusi pieredze, kurā es jutos vienots/-a ar citiem cilvēkiem, objektiem, dabu un jebko citu, kas eksistē. *
Man nav bijusi pieredze, kas man būtu šķitusi svēta. *
Man ir bijusi pieredze, kuru nav iespējams izteikt, lietojot ierastos vārdus. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man šķita, ka it visam ir apziņa. *
Man nav bijusi pieredze, kurā laiks un telpa neeksistētu. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man šķita, ka katram pastāvošajam objektam ir apziņa. *
Man ir bijusi pieredze, kurā es jutu, ka it viss, kas pastāv, ir viens vesels. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu jutis/-usi absolūtu zināšanu avota klātbūtni. *
Man nav bijusi pieredze, kurā viss pastāvošais būtu šķitis vienots vienā veselumā. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man šķita, ka nekas nekad nav tā pa īstam miris. *
Man nav bijusi pieredze, kuras pienācīgai aprakstīšanai man trūktu valodas iespēju. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man nepiemita laika un telpas izjūta. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu saskāries/-usies ar augstāko patiesību. *
Man nav bijusi pieredze, kurā dalīties ar valodas starpniecību nav iespējams. *
Man ir bijusi pieredze, kurā man tika atklāts jauns skatījums uz realitāti. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es it kā būtu savienojies/-usies ar kaut ko varenāku. *
Man nav bijusi pieredze, kurā man būtu atklāta absolūtā patiesība. *
Man ir bijusi pieredze, kuru nav iespējams nodot caur komunikāciju. *
Man nav bijusi pieredze, kurā man būtu šķitis, ka piekļūstu absolūtajām zināšanām. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu nokļuvis/-usi absolūtas laimes stāvoklī. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu izjutis/-usi visas esamības pilnību. *
Es esmu pieredzējis/-usi pilnīgu un absolūtu laimes stāvokli. *
Es nekad neesmu pieredzējis sajūtu, kurā es pats saplūstu ar ko varenāku. *
Man ir bijusi pieredze, kuras laikā es saskāros ar absolūtajām zināšanām. *
Man nav bijusi pieredze, kuru es nebūtu varējis/-usi atbilstoši aprakstīt caur valodu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā man šķistu, ka manai individuālajai apziņai nav robežu. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu apzinājies/-usies savu vienotību ar visu pastāvošo. *
Man ir bijusi pieredze, kurā izjutu absolūtu visas esamības perfekciju. *
Man ir bijusi pieredze, par kuru es zinu, ka tā bija svēta. *
Man nav bijusi pieredze, kurā es būtu pārtraucis just savas personības robežas, un apzinātos to. *
Man ir bijusi pieredze, kurā es apzinājos visa pastāvošā viengabalainību. *
Man ir bijusi pieredze, kas manī izraisīja godbijību pret augstāku spēku. *
Man ir bijusi pieredze, kurā viss šķita izzūdam no prāta, līdz apzinājos tikai tukšumu. *
Dzimums *
Vecums *
Izglītība *
Jūsu dzimšanas dienas datums un mēnesis, Jūsu iniciāļi --> Piemēram, Jānis Bērziņš, dzimis 12. februārī --> KODS: 1202JB *
Ja esat ar mieru piedalīties atkārtotos pētījumos par šo tēmu, lūdzu, norādiet savu e-pastu:
Mistisko pieredzi dzīves laikā piedzīvo salīdzinoši mazs skaits cilvēku. Ja pēc dotajiem aprakstiem atpazīstat kādu, kuram varētu būt bijusi mistiskā pieredze, priecāšos, ja atstāsiet šīs/šo personas/-u kontaktinformāciju (telefona numuru vai epastu). Kontakti tiks izmantoti tikai pētniecības nolūkos – lai iesaistītu personu/-as pētījumā (ar personas/-u atļauju).
Ja procesā radušies jautājumi, komentāri, ieteikumi, lūdzu, rakstiet tos šeit! Paldies par aptaujas aizpildīšanu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy