Dotazník pre verejnosť
Vážení návštevníci Portálu VŠ,

pomôžte nám zlepšiť informačný systém, ktorý je určený aj pre Vás. Odpoveďami na otázky prispejete k tomu, aby Portál VŠ bol ešte zaujímavejší a používateľsky priateľskejší.

Ďakujeme.
Vaša pozícia vo vzťahu k Portálu VŠ (môžete zaškrtnúť viac volieb) *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Required
Ako hodnotíte Portál VŠ - www.portalvs.sk z uvedených hľadísk? *
výborná
veľmi dobrá
dobrá
uspokojivá
zlá
grafická vizáž stránky
prehľadnosť stránky
orientácia na stránke
logická nadväznosť
Ktoré z nasledovných hľadísk predovšetkým vyžaduje zlepšenie? *
Required
Je pre vás stránka Portálu VŠ prínosom? *
Ak ste odpovedali áno v otázke č. 4, napíšte, v čom je stránka Portálu VŠ pre vás prínosom:
Považujete za dostačujúce rozdelenie “menu” na stránke Portál VŠ na jednotlivé cieľové skupiny (študent, zamestnanec, verejnosť)? *
Ak nie, aké cieľové skupiny Vám chýbajú?
Sú pre Vás dostačujúce informácie pod konkrétnou cieľovou skupinou? *
Ak ste odpovedali v otázke č. 8 nie, pre ktorú cieľovú skupinu navrhujete zmeny? navrhujete zmeny a aké
Aké zmeny navrhujete pre vybrané cieľové skupiny?
Uprednostnili by ste jednotné menu bez rozdelenia pre cieľové skupiny? *
Ktorú voľbu zo skrytých volieb v menu cieľových skupín by ste odporučili dať viditeľne na hlavnú stránku (môžete vyznačiť viac volieb): *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Required
Označte, ktoré časti Portálu VŠ ste už použili (môžete zaškrtnúť viac volieb) *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Required
Viete, že už druhý rok vychádza mesačný Spravodaj Portálu VŠ? *
Máte záujem o čítanie Spravodaja Portálu VŠ? *
Máte námety na zlepšenie hlavnej stránky Portálu VŠ? Ak áno, uveďte aké:
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.
Vysvetlivky, resp. skratky:

VŠ – vysoká škola

Spravodaj Portálu VŠ - spracované informácie o dianí na vysokých školách, je zverejňovaný aj z voľby HelpDesk (v pätičke stránky), Dokumenty na stiahnutie


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service