מצטרפים לתכנית המחוזית -למידה משמעותית בסביבה חדשנית - מרכז תשע"ח

קול קורא זה מציע מסגרת הפעלה ללמידה משמעותית בפלטפורמת Moodle להקניית מיומנויות כישורי חיים ככלי ללמידה לאורך חיים אשר מתייחסת לאיכות תוצרי הידע של הלומדים.
התכנית פותחה על ידי צוות הפיתוח הפדגוגי שהוקם במחוז בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים במטרה לבסס ולשלב בכיתות למידה קונסטרוקטיביסטית - למידה פעילה המערבת את התלמיד בתהליך הלמידה שלו ודורשת ממנו הבנה בתוצר.

בתי הספר אשר מצטרפים לתכנית ייהנו ממרחבי למידה בסביבת Moodle.
המעוניינים בתכנית מתבקשים להירשם בטופס המקוון.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question