Formularz rejestracyjny

Prosimy o zgłoszenie opiekuna oraz maksymalnie 5 dzieci przez poniższy formularz.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ochrona danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kościół Boży w Chrystusie, Misję Spotkanie z siedzibą ul. Pancera 13/6, 03-187 Warszawa – Administratora Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia spotkania dla dzieci. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: - podanie moich danych jest dobrowolne, - mogę w dowolnym momencie cofnąć zgodę - przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora - wymienione prawa mogę zrealizować wysyłając email na adres krzysztof@kbwch.pl z adresu, którego zgoda dotyczy, - mogę wnieść skargę do organu nadzorczego – Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Bożego w Chrystusie pisząc na adres kodo@kbwch.pl, - moje dane nie są profilowane, przekazywane innym podmiotom ani poza Europejski Obszar Gospodarczy, - dane osobowe będą przechowywane przez dwa miesiące od czasu zakończenia realizacji Spotkania dla dzieci.
  This is a required question