Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (Α-,Α)
Αγαπητές/οί,

Το ερωτηματολόγιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (ΑΑΜ) που υλοποιείται στα Πανεπιστήμια και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των ΑΑΜ, θα βοηθήσετε σημαντικά ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να αναδειχθούν τα σημεία που χρειάζονται βελτιώσεις ή αλλαγές.

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα αυθόρμητα, με την πρώτη εντύπωση που σάς δημιουργείται.
Δεν υπάρχουν ‘σωστές’ και ‘λανθασμένες’ απαντήσεις.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας

Επιστημονική Ομάδα Έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»
0. Στοιχεία Μαθήματος προς Αξιολόγηση
1. Πανεπιστήμιο *
(Το πεδίο αυτό είναι προσυμπληρωμένο)
Your answer
2. Τμήμα *
(Το πεδίο αυτό είναι προσυμπληρωμένο)
Your answer
3. Μάθημα *
(Το πεδίο αυτό είναι προσυμπληρωμένο)
Your answer
1. Δημογραφικά
1. Φύλο *
2. Ηλικία
3. Πώς αξιολογείτε την ικανότητά σας στη χρήση υπολογιστών και εφαρμογών Διαδικτύου
Χαμηλή
Υψηλή
4. Πώς αξιολογείτε την ικανότητά σας στη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης (π.χ. πλατφόρμες eClass, Moodle) ;
Χαμηλή
Υψηλή
5. Είχατε προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση;
6. Είστε απόφοιτος/η Πανεπιστημίου;
7. Eίστε απόφοιτος/η ΤΕΙ;
8. Eίστε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πρώτου κύκλου (Master’s – Μ.Δ.Ε);
9. Είστε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου δευτέρου κύκλου(PhD – Διδακτορικό);
2. Σχεδιασμός
1. Η παρουσίαση των στόχων του Ανοιχτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (ΑΑΜ) ήταν αναλυτική/επαρκής
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Το περιεχόμενο του ΑΑΜ ήταν κατάλληλα οργανωμένο σε θεματικές ενότητες
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Σε κάθε θεματική ενότητα υπήρχε επαρκής καταγραφή των ειδικών στόχων μάθησης
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Σε κάθε θεματική ενότητα υπήρξε επαρκής καταγραφή/παρουσίαση των ασκήσεων/τεστ αυτοαξιολόγησης που έπρεπε να υλοποιηθούν
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Ο φόρτος μελέτης ήταν ισόρροπα κατανεμημένος κατά τη διάρκεια του ΑΑΜ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Οι οδηγίες που υπήρχαν στην πλατφόρμα ανά θεματική ενότητα ήταν επαρκείς, ώστε να οργανώσω καλύτερα τη μελέτη μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
7. Ο γενικός σχεδιασμός του ΑΑΜ ενίσχυσε το ενδιαφέρον μου για το αντικείμενο του μαθήματος αυτού
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
8. Ο γενικός σχεδιασμός του ΑΑΜ ενίσχυσε το κίνητρο να εργαστώ περισσότερο στο μάθημα αυτό
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Εκπαιδευτικό Υλικό
1. Το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, διαφάνειες διαλέξεων) ήταν πλήρες (κάλυπτε τα αντικείμενα του μαθήματος)
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν επαρκές για τη μελέτη μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν επαρκές για την υλοποίηση των ασκήσεων/τεστ αυτοαξιολόγησης ταν επαρκές για τη μελέτη μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Οι ηλεκτρονικές πηγές στο Διαδίκτυο που δόθηκαν ήταν χρήσιμες/σημαντικές για τη μελέτη μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Οι διαφάνειες των διαλέξεων του διδάσκοντα με βοήθησαν να οργανώσω τη μελέτη μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Οι διαφάνειες των διαλέξεων του διδάσκοντα με βοήθησαν να κατανοήσω σημαντικές έννοιες-γνώσεις
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
7. Τα ηλεκτρονικά τεστ με βοήθησαν να αξιολογήσω την πρόοδό μου στο μάθημα
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
8. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα του ΑΑΜ ήταν κατάλληλη, ώστε να βρίσκω εύκολα αυτό που αναζητώ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Εργαλεία
1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (MOODLE) του μαθήματος ήταν εύχρηστη
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Οι τεχνικές οδηγίες που ήταν αναρτημένες στην πλατφόρμα ήταν επαρκείς, ώστε να εξοικειωθώ με τη χρήση της
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Χρειάστηκα βοήθεια για να εξοικειωθώ με την πλατφόρμα του μαθήματος
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Αντιμετώπισα τεχνικές δυσκολίες στην απάντηση των τεστ αυτοαξιολόγησης
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Οι ψηφιακές μου δεξιότητες ήταν επαρκείς για τη συμμετοχή μου/παρακολούθηση του ΑΑΜ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Υλοποίηση
1. Παρακολουθούσα συστηματικά το ΑΜΜ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Πόσο συχνά επισκεπτόσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος;
3. Πόσο χρόνο μελέτης την εβδομάδα (κατά μέσο όρο) αφιέρωσες στο ΑΑΜ στην πλατφόρμα του μαθήματος;
4. Οι ασκήσεις/τεστ αυτοαξιολόγησης ήταν ουσιαστικές/χρήσιμες
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Οι ασκήσεις/τεστ αυτοαξιολόγησης με βοήθησαν να εμβαθύνω σε γνώσεις του μαθήματος
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Στην πλατφόρμα του ΑΑΜ υπήρχε ειδικός χώρος βοήθειας και καθοδήγησης της μελέτης (π.χ. γενικές οδηγίες, οδηγίες ανά ενότητα, οδηγίες υλοποίησης ασκήσεων κ.λπ.)
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Αξιολόγηση
1. Το ΑΑΜ ήταν για μένα ένα συνηθισμένο μάθημα
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Πιστεύω ότι το ΑΑΜ με βοήθησε να ενισχύσω τις γνώσεις μου στο αντικείμενο
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Πιστεύω ότι το ΑΑΜ με βοήθησε να ενισχύσω τις δεξιότητές μου στο αντικείμενο
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Απέκτησα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Πιστεύω ότι στο μάθημα αυτό έμαθα να είμαι υπεύθυνος για την οργάνωση της μελέτης/μάθησής μου
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Οι αρχικές προσδοκίες μου από το ΑΑΜ έχουν ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
7. Πιστεύω ότι η εμπειρία μου από αυτό το ΑΑΜ θα με βοηθήσει ευρύτερα στην καριέρα μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
8. Θα πρότεινα σε συναδέλφους/φίλους μου να παρακολουθήσουν ένα ΑΑΜ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
7. Ανοιχτές Ερωτήσεις
1. Ποια ήταν είναι τα αδύνατα σημεία του ΑΑΜ;
Your answer
2. Τι παραπάνω προσέφερε το ΑΑΜ σε σχέση με τα παραδοσιακά πανεπιστημιακά μαθήματα;
Your answer
3. Ποια μέρη του ΑΑΜ (εκπαιδευτικό υλικό, διαφάνειες διαλέξεων, ασκήσεις/εργασίες που ανατέθηκαν κ.λπ.) ήταν πιο χρήσιμα για σάς προσωπικά
Your answer
4. Τι είδους υποστήριξη θα θέλατε, εσείς προσωπικά, σε ένα ΑAΜ, ώστε να βοηθηθείτε στην καλύτερη μελέτη και μάθηση ;
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy