Spoločná pôstna reflexia veriacich vo farnostiach Žilinskej diecézy
Ako viera v živého Boha ovplyvňuje každého z nás, skvalitňuje náš život, pomáha viac milovať resp. budovať a ozdravovať vzťahy v našom prostredí?
Ďakujeme Vám, že chcete spolu s nami hľadať odpovede na tieto otázky a zároveň hľadať možnosti, ako kráčať vo farnostiach našej diecézy k plnosti života, ku ktorej nás pozýva Ježiš.
Za ich vyplnenie sa každému z vás chceme poďakovať malým darčekom, ktorý si môžete vybrať z viacerých ponúk v závere tohto formulára.
Nakoľko vnímam našu farnosť ako spoločenstvo blízkych ľudí? *
K možnosti Iné môžete napísať vlastné postrehy k tejto oblasti.
Required
Je naša farnosť otvorená pre núdznych? *
K možnosti Iné môžete napísať vlastné postrehy k tejto oblasti.
Required
Čo z toho, čo poznám z iných farností, by som rád zažíval v našej farnosti? *
Označte iba tie možnosti , ktoré označujú to, čo sa nerobí vo vašej farnosti a boli by ste radi, keby sa to robilo. V časti iné môžete uviesť nejaké ďalšie programy alebo projekty, ktoré ste videli mimo svojej farnosti napr. Manželské večery, Modlitby matiek a pod. Samozrejme, môžete uviesť aj viaceré :)
Required
Som súčasťou menšieho spoločenstva, ktoré mi pomáha žiť plnšie podľa evanjelia? *
V časti Iné môžete napísať Áno a tiež do akého spoločenstva patríte, resp. Nie a prečo alebo aj niečo viac na tému zapojenia sa do života malého spoločenstva vo farnosti
Pomáha mi v živote to, že som sa zúčastňoval na vyučovaní náboženstva v škole? *
V časti Iné môžete napísať Áno a ako resp. Nie a prečo a k tomu a tiež niečo viac o vašom vnímaní vyučovania náboženstva v škole vo vašej farnosti alebo v Katolíckej cirkvi všeobecne.
Ktorá z príprav na prijatie niektorej zo sviatosti mi pomohla alebo aj doteraz pomáha lepšie žiť môj život, osobný alebo rodinný? *
V časti Iné môžete napísať niečo viac o vašom vnímaní prípravy ku sviatostiam vo vašej farnosti alebo v katolíckej cirkvi všeobecne.
Required
Som zapojený do konkrétnej služby vo farnosti? *
V časti Iné môžete popísať typ služby, do ktorej ste zapojení alebo aj prečo nie ste zapojení.
Required
Vnímam potrebu niečo zmeniť na živote farnosti, ktorej som súčasťou? *
V časti iné môžete vyjadriť dôvody Vašej odpovede.
Required
Ako by som mohol podporiť zmysluplné projekty pre posilnenie života viery a vzťahov vo svojej farnosti? *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service