Přihláška k přijímacím zkouškám na VOŠMT v Kolíně
Jméno *
Vaše odpověď
Příjmení *
Vaše odpověď
E-mail *
Vaše odpověď
Mobil *
Vaše odpověď
Hlásím se ke studiu ve formě: *
Povinné
Zúčastním se přijímacích zkoušek v tomto termínu: *
Povinné
Kontaktní adresa *
pro zasílání pozemní poštou
Vaše odpověď
Jak jste se setkal(a) s Ježíšem Kristem? *
Vaše odpověď
Jak se zapojujete do modliteb, bohoslužeb a misií svého sboru (farnosti)? *
Vaše odpověď
Jak byste jednou chtěl(a) sloužit Bohu v církvi a jak Vám v tom může pomoci naše škola? *
Vaše odpověď
Jméno, e-mail a mobil pastora (faráře), který vás ke studiu doporučuje *
Vaše odpověď
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Tento formulář byl vytvořen v doméně Global University Czech Republic. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Další smluvní podmínky