Diagnoza potrzeb doskonalenia nauczycieli
Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Celem badania jest poznanie Pani(a) oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego. Wyniki posłużą nam do opracowania oferty doskonalenia na rok szkolny 2019/2020.
1. Płeć: *
Kobieta
Mężczyzna
płeć
2. Wiek: *
do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
ponad 60 lat
Wiek
3. Staż pracy:
do 5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
21-25 lat
ponad 25 lat
Staż pracy
4. Typ szkoły *
wybierz typ szkoły jeżeli nie jej na liście zaznacz inne i poniżej wpisz typ
szkoła podstawowa
technikum
branżowa szkoła (ZSZ)
inne
typ
Inny typ Szkoły ?
Your answer
5. Nauczany(e) przedmiot(y) : *
Your answer
6. Stopień awansu zawodowego nauczyciela *
stażysta
kontraktowy
mianowany
Dyplomowany
Awans
7. W jakich formach doskonalenia nauczycieli Pan(i) uczestniczył(a) w roku szkolnym 2018/2019?(proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana(i) dotyczą) *
szkolenie rady pedagogicznej
konsultacje indywidualne
warsztat
kurs
sieć (zespoły współpracy i samokształcenia)
konferencja
nie uczestniczyłam(em)
inne
Formy doskonalenia
jakie?
Your answer
8. Jakiej tematyki/dziedziny dotyczyły formy doskonalenia nauczycieli, w których Pan(i) uczestniczył(a) w roku szkolnym 2018/2019? *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.