ASÓCIATE

Se vostede está interesado en xuntarse a nosa asociación, póñase en contacto connosco a través do seguinte formulario

  DATOS DA EMPRESA

  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a valid URL
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DATOS DO PROPIETARIO OU REPRESENTANTE DA EMPRESA

  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question

  ________________________________________________________

  Must match pattern
  This is a required question

  ________________________________________________________

  PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

  De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Persoais e a través do enchemento do presente formulario, Ud. presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais facilitados que serán incorporados a un ficheiro, cuxo responsable é a ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CAMBADOS ZONA CENTRO, inscrita no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de datos, cuxa finalidade é facilitar a xestión administrativa dos servizos que a asociación pon a disposición dos seus asociados. Así mesmo, poderán ser cedidos a terceiros a condición de que, sirva para mellorar a prestación de servizos da ASOCIACIÓN. Igualmente informámoslle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación cancelación e oposición establecidos na devandita lei a través de carta certificada, achegando fotocopia do seu DNI/Pasaporte, na seguinte dirección; Rúa Ourense, 8 baixo. 36630 - Cambados (Pontevedra).