แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเฉพาะหนังสือของห้องสมุดกลาง (CMU Library Books Request Form)
ช่องทางการสืบค้นหนังสือ >> search.lib.cmu.ac.th 
*สำคัญมาก* โปรดระบุชื่อเรื่อง และ Call No. ให้ชัดเจน!!!!!

ช่วงเวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์
ช่วงเวลาปิดรับคำขอ : 11.00 น.
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา บุคลากร และสมาชิกห้องสมุดประเภท ก และ ง เท่านั้น)

เลือกวิธีการรับหนังสือได้ 2 รูปแบบ
1. รับหนังสือที่ห้องสมุดกลาง
- กรอกแบบฟอร์มและส่งคำขอก่อนเวลา 11.00 น.
- รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการขอใช้บริการ
- ติดต่อรับหนังสือ ณ เคาน์เตอร์ยืมคืนในวันและเวลาทำการของห้องสมุด
*กรณีต้องการยกเลิกคำขอโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร. 053-944512

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี!!!!!!)  
- กรอกแบบฟอร์มและส่งคำขอก่อนเวลา 11.00 น.
- รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการขอใช้บริการ
- เจ้าหน้าที่ดำเนินเตรียมการจัดส่ง
- เจ้าหน้าที่จะส่ง SMS เพื่อแจ้งเลข Tracking
**กรณีต้องการยกเลิกคำขอโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร. 053-944512


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- โทร. 053-944512
- Line: @cmulibrary
- Facebook: LibraryCMU

***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการให้บริการ หากพบการการใช้งานผิดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุด จะดำเนินการตักเตือนและงดให้บริการเป็นรายกรณี

Book Search>> search.lib.cmu.ac.th 
*Please specify the title and Call No. clearly!!!!!!

Service hours: Monday - Friday
Closing time for applications: 11:00 a.m.
(Only available to students, staff and library members type A and D)

2 options to get the book.
1. Pick up a book at the central library.
- Fill out the form and submit the request before 11:00 AM.
- Wait for the staff to contact you back to inform you of the results of the service request.
- Pick up books at the entrance of the library from 2:00 PM - 3:00 PM only.
*If unable to pick up the book on the appointed date and time. You can pick it up the next day.
**If you want to cancel the request, please call 053-944512.

2. Book Delivery by post (Free!)
- Fill out the form and submit the request before 11:00 AM.
- Wait for the staff to contact you back to inform you of the results of the service request.
- The staff will prepare the book to send to you.
- The staff will send tracking number via SMS after send the book.
**If you want to cancel the request, please call 053-944512.


Ask for more details
- Tel. 053-944512
- Line: @cmulibrary
- Facebook: LibraryCMU
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy