Aby rodičia porozumeli ...


"Komunikácia školy a učiteľov s rodičmi žiaka".

... alebo inšpirácie pre komunikáciu vedenia školy a jej zamestnancov s rodičmi.

Škola ľudia, ktorí v nej pracujú a sú v kontakte so žiakmi a ich rodičmi získajú:
- inšpirácie na to, ako sa môžu sami pripraviť nanáročnú komunikáciu
- tipy ako vytvoriť prostredie na stretnutie a komunikáciu, ktoré podporuje rovnocennú partnerskú komunikáciu
- môžnosť porozumieť svojim emóciám a emocionálnym reakciám rodiča
- alternatívy ako porozumieť rodičovi a zvýšiť šancu, že im porozumie aj rodič
- príklady ako môžu rodičov a ich skupiny pripraviť na zmeny, prijatie informácií a vysvetlení

Prínosom pre rodičov môže byť komunikačný partner - či už vedenie školy alebo učitelia, ktorí:
- sa zaujímajú o situáciu, požiadavky a obavy rodičov a žiakov
- hovoria jazykom, ktorému môžu rodičia lepšie porozumieť
- vnímajú dôležitosť niektorých tém pre rodičov
- venujú pozornosť potrebám žiakov a rodičov a hľadajú riesšnia, ktoré zohľadňujú aj potreby rodičov aj školy
- smerujú k vzájomnej spokojnosti, spolupráci a podpore rozvoja detí a žiakov

... môžete nám dať vedieť, že máte záujem pracovať s touto témou a hľadať možnosti rozvoja pre vašu školu. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde vás v tom vieme podporiť a pripraviť pre vás aktivitu na túto tému.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question