ลงทะเบียน 3 หลักสูตร รุ่นสุดท้ายของปี เพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ
(🌟 เข้าทำรายการหน้านี้ได้ แสดงว่าที่นั่งยังว่าง
เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ไม่ต้องรออีเมล์แจ้ง ให้ทำการชำระค่าหลักสูตรและแจ้งหลักฐานการชำระค่าหลักสูตร
จึงจะมีการแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์กลับไป ระบบจะนับสิทธิ์ท่านที่แจ้งชำระมาแล้วเท่านั้น 🌟)
▬▬▬▬▬
❗ราคาพิเศษ
:
สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเข้าอบรมทั้ง 3 หลักสูตร
เราขออนุญาตมอบราคาพิเศษให้กับเพื่อน ๆ
🌟ในราคา 18,500 บาทถ้วน 🌟
:
[จากราคาเต็ม 22,500 บาท (75,00x3= 22,500)]
:
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะผู้สมัครที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
:
ในกรณีเมื่อถึงวันอบรมไม่สามารถมาได้ เพื่อน ๆ สามารถรักษาสิทธิ์ได้ 5 รอบอบรมทุกหลักสูตร
▬▬▬▬▬
➡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
➡ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนกำหนด
➡ลงทะเบียนเข้าร่วมด่านล่าง
➡หรือ สอบถามสำรองที่นั่งโทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
https://m.me/restaurantbuddy
➡ID Line : @tf-restaurant

▬▬▬▬▬
📍📍หมายเหตุ : ทั้ง 3 หลักสูตรมีความจำเป็นต่อคนทำร้านอาหารมากที่สุด และผ่านการพิสูจน์แล้วว่านำไปใช้ได้ผลสำเร็จจริงจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และอื่นๆ จึงทำให้ทุกหลักสูตร เต็มเร็วมาก

🌟โปรดแจ้งชำระภายใน 24 ชม. เลยกำหนดขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่น 🌟

🌟🌟โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบ จะพบช่องทางชำระค่าหลักสูตร อยู่ด้านล่าง🌟🌟
🚩1 หลักสูตร People Restaurant Management (PRM) รุ่น 2 [บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง]
🚩1 หลักสูตร People Restaurant Management (PRM) รุ่น 2 [บริหารคนให้เป็นระบบ จัดการร้านให้โตแบบเชนเรสเตอร์รอง]
🚩อบรม 2 วัน 18-19 กันยายน 2562

🌟หัวข้อหลักสูตร PRM🌟

วันที่ 18 กันยายน 2562

Section 1 - กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการมักทำผิด
Section 2 - วิธีการเขียนสัญญาจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
Section 3 - วิธีการหาและรับสมัครพนักงานไทย และต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
Section 4 - การกำหนดรูปแบบการประเมินพนักงานเพื่อปรับเงินเดือนและให้โบนัส KPI
Section : Q&A
▬▬▬▬▬
วันที่ 19 กันยายน 2562

Section 5 : การวางโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับร้านและการแข่งขัน
Section 6 : การเขียน Job Description เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
Section 7 : การเขียน Career Path เพื่อความก้าวหน้าในสายงานและลดอัตราการลาออก
Section 8 : กลยุทธ์รักษาพนักงานให้อยู่กับร้านยาวนานและกลายเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ (Leadership Styles)
Section 9 : รูปแบบการสอนและการให้คำแนะนำพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4 Step Training Method / Feedback Model)
Section 10 : สูตรการพัฒนาพนักงานและวิธีตักเตือนพนักงานให้กลายเป็นผู้นำ (Coaching & Counselling)
Section 11 : วิธีสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานร้าน 2 รูปแบบ (Mystery Shopper,Restaurant Audit)
Section 12 : ไขรหัสปัญหายอดฮิตของเรื่องคนกับร้านอาหาร
Section : Q&A
▬▬▬▬▬
🚩บรรยายโดย
วันที่ 18 กันยายน 2562

อ.พีรพัฒน์ กองทอง ผู้มากประสบการณ์ด้านHR ธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ
>ประสบการณ์บรรยาย เช่น
- วิทยากรสถาบัน Food Franchise Institute
- วิทยากรสถาบัน ฝึกอบรมPeopleTraining -วิทยากรบรรยายกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลยัราชภัฏภูก็ต
▬▬▬▬▬
วันที่ 19 กันยายน 2562
คุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
ผู้มากประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหารระดับชั้นนำของประเทศทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมากว่า 35 ปี เป็นหนึ่งในบุคคลผู้รู้ลึกและรู้จริงในทุกเรื่องการบริหารร้านอาหาร และไม่บ่อยที่ท่านจะยอมเป็นวิทยากรหลักตลอดหลักสูตร ประสบการณ์ของท่านมีมากมาย นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษมาก ๆ ที่เพื่อน ๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวจริง!
▬▬▬▬▬
🚩 อัตราค่าหลักสูตร
👉 เพียง 7,900 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!
(จากราคาปกติ 12,000 บาท)
หลักสูตร "Cost Control For Restaurant SME รุ่น 16" รุ่นสุดท้ายของปี
หลักสูตร "Cost Control For Restaurant SME รุ่น 16" รุ่นสุดท้ายของปี
🌟 หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 5 ข้อเป็นสำคัญ
1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนอาหาร
:
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีกลยุทธ์การตั้งราคาอาหารให้มีกำไร
:
3.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีกลยุทธ์จัดการต้นทุนแรงงาน
:
4.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีกลยุทธ์การเพิ่มกำไรจากเมนูอาหาร
:
5.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีเครื่องมือในการบริหารต้นทุนให้ร้านทำกำไร
▬▬▬▬▬
🚩รุ่น 16 อบรมวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562


👉 หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร 👈

🚩Part เนื้อหาเข้มข้นวันที่ 16 ตุลาคม 62

👉 1. ปรับพื้นฐานกับ 3 ระบบที่ร้านอาหารต้องรู้และมี!!
▬▬
👉 2. การบริหารต้นทุนอาหาร (Foodcost Management)
👉👉 2.1. ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน
👉👉 2.2. 7 กลยุทธ์ตั้งราคาขายอัพกำไร
👉👉 2.3. การออกแบบเมนูเพื่อควบคุมต้นทุน
👉👉 2.4. อุดช่องโหว่ระหว่างเปิดร้านที่ทำให้ต้นทุนสูง (Waste , Stat , Yield)
👉👉 2.5. การจัดการกับระบบ Inventory Stock
👉👉 2.6. หลักในการทำเมนูใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย
▬▬
👉3. การจัดการต้นทุนค่าแรง (Laborcost Control)
👉👉 3.1. การบริหารค่าแรงพนักงานอย่างถูกวิธี
👉👉 3.2. การออกแบบสวัสดิการเพื่อขวัญกำลังใจ
▬▬
👉4. 20 เทคนิคกับการใช้พลังงานให้คุ้มค่า (Utilitycost Control)
▬▬
👉 “Q&A ถามตอบทุกประเด็นปัญหาร้านอาหาร
▬▬▬▬▬
🚩Part Workshop วันที่ 17 ตุลาคม 62

•รูปแบบการสอน : เน้นการปฏิบัติให้ดูเป็นแนวทาง

👉Food Safety , Food Hygiene และหลักสุขาภิบาล (สำคัญมาก)
👉 คำแนะนำในการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่งมาสร้างเมนูใหม่ (ตัวเพิ่มกำไร)
👉 วิธีการเตรียมวัตถุดิบหรือการวางอุปกรณ์, จุดเครื่องปรุง, การหยิบของ FIFO,workflow (ตัวควบคุมต้นทุน)
👉 วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ ผัก, เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มักเก็บผิดวิธี (ตัวควบคุมต้นทุน)
👉 การดูแลอุปกรณ์ในห้องครัว เช่น วิธีทำความสะอาดเขียง, การลับมีด, การดูแลหัวเตา และอื่น ๆ (ตัวควบคุมต้นทุน)
👉 เทคนิคการทำอาหารต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ SME สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น การซูวี, การบรายน์, การทำละลาย อื่น ๆ (ตัวเพิ่มกำไร)
👉 เทคนิคเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการ แต่งจาน และการเลือกภาชนะ (ตัวเพิ่มกำไร)
👉 สูตรนับ Stock วัตถุดิบเพื่อทำ P&L (ตัวควบคุมต้นทุน)


🎉🎉พิเศษที่สุด!!!
เฉพาะท่านที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้เท่านั้นรับฟรี!
เครื่องมือตัวช่วยในการบริหาร จัดการร้านอาหารของท่านให้มีประสิทธิภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. เครื่องมือออกแบบต้นทุนร้านอาหารของท่าน
2. เครื่องมือลงบันทึกยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
3. เครื่องมือสำหรับบันทึกงบกำไร-ขาดทุน
4. ไฟล์เอกสารกฎระเบียบร้านค้า (ไฟล์พร้อมสำหรับแก้ไข)
5. ไฟล์เอกสารฝ่ายบุคคล
เครื่องมือทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวม 5,000 บาท
แต่เรามอบให้ผู้เข้าเรียนทุกท่าน ฟรี!!!
▬▬▬▬▬
➡บรรยายโดย
คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ (กระต่าย)
ประสบการณ์จริงจากร้านอาหารทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ
ผู้ที่เริ่มต้นจากพนักงานบริการจนสู่ Business Development ขององค์กรร้านอาหาร

ประสบการณ์ทำงาน
- ทีมผู้จัดการร้าน McDonald
- ฝ่ายบุคคลและฝ่ายฝึกอบรม ร้านอาหารในเครือ Ichitan Group
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Zaabeli
- ที่ปรึกษาธุรกิจ Jocho Noodle
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Gateaux House
- ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ ชาบูอู๊ดเป็นต่อ
- GM เพื่อนแท้ร้านอาหาร

- ผู้บรรยายหลักสูตร "Foodcost Control" รุ่น 1-15 by เพื่อนแท้ร้านอาหาร
- ผู้บรรยายหลักสูตร "สร้างทีมให้ปึ้กด้วยระบบและการฝึกอบรม" by กรมพัฒนาฯ
- ผู้บรรยายหลักสูตร "พื้นฐานแน่น ต้นทุนปึ๊ก" กับทางสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพะเยา
- ผู้บรรยายหลักสูตร "Foodcost Management" by Betagro ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
- ผู้บรรยายหลักสูตร "4 เครื่องมือจัดการต้นทุนอาหาร" ในงาน Horeca by Makro 2017 และ 2018
- ผู้บรรยายหลักสูตร "สูตรบริหารต้นทุนร้านอาหาร" by Makro (Makro workshop ครั้งที่ 4 ปี 2017)
- ผู้บรรยายหลักสูตร "Cost Control" ให้กับโรงแรมศิวาเทล และโรงแรมมาราเกรส หัวหิน
- ผู้บรรยายหลักสูตร "Cost Control" ให้กับสมาคมหอการค้าไทย
▬▬▬▬▬
เชฟภูมิ (คุณปรีดาพล พลางกูร)
- Basic, Intermediate and Superior Cuisine Le Cordon Bleu, class of 2009
- Chef French Ambassador’s Residence
- Del Casaro - Marketer
- Bangkok Noodles – Owner
- iGourmet – Owner
- i-Taste Café – Co-owner
- Forkers Food Truck – Co-Owner
- Freelance menu designer
- Freelance caterer
- Esquire Magazine – Freelance food columnist
[เชฟประสบการณ์สูง เชียวชาญการจัดการต้นทุนอาหารและการ R&D เมนู]
▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬
➡ สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
➡เวลา 9.00 น.-16.00 น.
มาแต่ตัวพร้อมของใช้จำเป็นส่วนตัว
อย่างอื่นเราเตรียมให้พร้อม
▬▬▬▬▬
🚩 อัตราค่าหลักสูตร
👉 เพียง 7,900 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!
(จากราคาปกติ 12,000 บาท)
:
(สำหรับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

🌟🌟เรามั่นใจว่า ท่านจะได้ประโยชน์กลับไปมากกว่าค่าเรียนรู้หลายเท่าตัว
เพราะที่ผ่านมาท่านเสียให้กับการจัดการต้นทุนผิดพลาดไปแล้วเท่าไหร่!🌟🌟
หลักสูตร Operation Setup รุ่น 9 รุ่นสุดท้ายของปี
หลักสูตร Operation Setup รุ่น 9 รุ่นสุดท้ายของปี
🌟 หลักสูตรนี้มุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ข้อเป็นสำคัญ

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการวางระบบจัดการภายในร้าน
2.ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีเครื่องมือในการจัดการบุคคลากรภายในร้านแต่ละตำแหน่ง
3.ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาให้กับชีวิต ออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ นำมาพัฒ
▬▬▬▬▬
👉หัวข้อการอบรม👈

📍Course Outline
:
เนื้อหาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หากเราทำอาหารเป็น เราก็อาจจะเปิดร้านขายอาหารได้
แต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวเราไม่สบายหรือหยุดขาย รายได้เราก็จะหยุดด้วยเช่นกัน
จะดีกว่าหรือไม่ หากเราจะมีรายได้จากการทำร้านอาหารอยู่ตลอด
ด้วยการเปลี่ยนการทำร้านอาหารเป็น การทำธุรกิจร้านอาหาร
โดยให้ระบบเข้ามาช่วยจัดการบริหารร้านให้กับเราในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็น
การบริหารจัดการพนักงาน , การบริหารความพึงพอใจลูกค้า , การสั่งซื้อวัตถุดิบ
การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้าน , การวางเป้าหมายยอดขาย เป็นต้น

- Intro : ปรับพื้นฐานแนวคิดในการทำธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่
- Section 1 : QSC พื้นฐานการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction)
- Section 2 : หัวใจในการวางระบบกับ S.O.P. คัมภีร์ในการทำงาน (Standard Operation Procedure)
- Section 2.1 : Workshop การเขียน S.O.P. ขั้นตอนการบริการ
- Section 2.2 : Workshop การเขียน S.O.P. ขั้นตอนการทำอาหาร
- Section 2.3 : Workshop การเขียน S.O.P. ขั้นตอนการทำเครื่องดื่ม
- Section 3 : การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complain)
- Section 3.1 : Workshop การเขียน S.O.P. ในการจัดการข้อร้องเรียน
- Q&A
▬▬▬▬▬

เนื้อหาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

- Section 4 : การคำนวณจุดคุ้มทุนและการตั้งเป้าการยอดขาย (Break Even Point & Project Sale)
- Section 5 : การบันทึกข้อมูลการขายและการวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อต่อยอด (Report Analysis)
- Section 6 : ระบบการคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Build to Stock)
- Section 7 : ระบบการควบคุมมาตรฐานร้าน (QSC Audit , Mystery Shopper)
- Section 8 : ระบบพื้นฐานกฎ ระเบียบ ร้านอาหาร (Basic Rule&Policy)
- Section 9 : ระบบการบริหารร้านระหว่างวัน (Daily Operation System)
- Section 9.1 : Workshop การเขียน Checklist ก่อนเปิดการขาย
- Section 9.2 : Workshop การเขียน Checklist ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังปิดการขาย
- Q&A
▬▬▬▬▬
➡บรรยายโดย
คุณจิราพร มณีเนตร
ประสบการณ์จริงกว่า 20 ปีจากร้านอาหารทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ
ผู้เริ่มต้นจากผู้จัดการร้านฝึกหัดสู่. Operation training consultant ขององค์กรร้านอาหารชั้นนำ
⏩ผู้จัดการร้าน KFC
⏩SCM Supervisor YUM Restauraant
⏩ผู้จัดการเขต, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม A&W Restaurant
⏩Education Manerger อิออน ประเทศไทย(Maxvalue)
⏩Operation & Training consultant บริษัท กินกับตัน จำกัด

👉ความเชี่ยวชาญพิเศษ👈

🌟วางระบบบริหารจัดการในร้านอาหารและงานบริการ (กระบวนการทำงาน, การจัดการต้นทุน, การพัฒนาบุคคลากร, การบริการ)
🌟วางระบบการฝึกอบรม, ออกแบบคู่มือและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานร้านอาหาร ภัตตาคาร
▬▬▬▬▬
👉รับได้จำนวนจำกัดไม่เกิน 60 ท่านเท่านั้น
:
📍อบรมวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
➡ สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

⏩เพียง 7,500 บาท/คน เท่านั้น
(จากราคาปกติ 12,000 บาท)

➡ อัตราค่าหลักสูตร (ไม่รวม Vat เฉพาะผู้ต้องการใบกำกับภาษี บวกVatเพิ่ม 7%)
*เอกสารการเรียน, อาหารจัดเตรียมไว้พร้อม
ลงทะเบียน หน้าถัดไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy