แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัสดุเหลือใช้
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล *
เลขที่ *
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของ การทำงานประดิษฐ์ *
1 point
2. หากต้องการตัดขวดน้ำพลาสติก ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ในข้อใด *
1 point
3. ทักษะที่ได้จากการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้คือข้อใด *
1 point
4. ขั้นตอนใดเป็นขั้นแรกของการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ *
1 point
5. การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นใด ที่จะช่วยลดภาวะ โลกร้อน *
1 point
6. บุคคลในข้อใดประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานกับ การประดิษฐ์ *
1 point
7. ข้อดีของการเลือกวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็น ของใช้คือข้อใด *
1 point
8. ผลดีของการนำงานประดิษฐ์มาประดับตกแต่งบ้าน คือข้อใด *
1 point
9. ควรทำสิ่งใดก่อนการลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน *
1 point
10. วัสดุเหลือใช้ในข้อใดเมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ จะช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy