แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการทางออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดที่ท่านมารับบริการ *
สถานภาพของท่าน *
*
ความพึงพอใจการให้บริการทางออนไลน์
ระดับความพึงพอใจ
1. การบริการตอบคำถามทางออนไลน์ เช่น ทาง facebook, e-mail ฯลฯ มีความสะดวก ถูกต้อง ชัดเจน *
2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล *
3. ความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ *
4. ความทันสมัยของข้อมูลที่นำเสนอ *
5. สารสนเทศออนไลน์ เช่น e-book, e-journal, e-thesis, database online ฯลฯ มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการผู้ใช้ *
6. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าถึงสารสนเทศออนไลน์มีความสะดวก *
7. คู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานสารสนเทศออนไลน์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย *
8. การประชาสัมพันธ์การให้บริการหอสมุดกลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต *
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service