แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา 2559
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเล่น (Nickname)
ชั้น (ม.) *
ใ่ส่เฉพาะตัวเลข
ห้อง *
ใ่ส่เฉพาะตัวเลข
อายุ (ปี) *
ใ่ส่เฉพาะตัวเลข
วัน / เดือน / ปี (เกิด) *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบิดา *
อาชีพบิดา *
อายุบิดา *
เบอร์โทรศัพท์บิดา *
ชื่อมารดา *
อายุมารดา *
อาชีพมารดา *
เบอร์โทรศัพท์มารดา *
ชื่อผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้พักอยู่กับบิดา-มารดา)
อาชีพผู้ปกครอง
อายุผู้ปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
สถานภาพครอบครัว *
Required
ฐานะครอบครัวครอบครัว *
Required
ข้อมูลด้านสุขภาพ น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
ส่วนสูง *
โรคประจำตัว
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
วิชาที่ชอบ
วิชาที่ไม่ชอบ
ความสามารถพิเศษ
นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้โดยวิธีใด *
Required
ผลการเรียนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 *
ผลการเรียนวิชาภาษาไทย (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาศิลป์ (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาสุขศึกษา (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เกรด) *
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (เกรด) *
ถ้ามีเรียน
รายวิชาที่ชอบเรียน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
หมายเลขโทรศัพท์
ใส่ตัวเลขไม่ต้องมีขีดคั่น
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ *
ใส่ชื่อคนที่นักเรียนพักอาศัย
เกี่ยวข้องเป็น *
พ่อ แม่ ตา ยาย อื่นๆ
ข้อมูลด้านสุขภาพ น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
ใส่เฉพาะตัวเลข
ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนสูง(เซนติเมตร) *
ใส่เฉพาะตัวเลข
ข้อมูลด้านสุขภาพ โรคประจำตัว *
ความสามารถพิเศษของนักเรียนคือ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ *
Required
นักเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy