แบบสอบถาม สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
เพศ *
Required
อายุ *
Required
อาชีพ *
Required
ท่านได้ทราบถึงการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจากที่ใด *
สิ่งอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ป้ายบอกสถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
การจัดสถานที่ภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก แนะนำ ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy