แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลใดๆ กรุณาติดต่องานแนะแนวฯ หรือโทรติดต่อที่ 06-4942-7879(ครูณิชกานต์ ไคลพิมาย) หรือฝากคำถามไว้ที่เพจ Facebook "งานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา" ขอบคุณค่ะ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
รหัสประจำตัวนักศึกษา
Your answer
สาขาวิชา สาขางาน (ระดับ ปวช.)
สาขาวิชา สาขางาน (ระดับ ปวส.)
สาขาวิชา สาขางาน (ภาคสมทบ)
สาขาวิชา (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
ระดับชั้น *
ชื่อและที่อยู่ สถานที่ทำงาน (กรอกข้อมูลเฉพาะ ปวส. 2 ภาคสมทบ) ระดับชั้นอื่นๆ ข้ามไปข้อถัดไป
Your answer
ชื่อครูที่ปรึกษา *
ที่อยู่ (โปรดระบุ บ้านเลขที่ ,หมู่ที่, ชื่อหมู่บ้าน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด เช่น 247 ม.3 บ้านใหม่ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Your answer
Facebook
Your answer
ID Line
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service