แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า (AO)
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า (AO) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy