Rok z pandemią - badanie sektorowe kondycji przemysłu spotkań i wydarzeń (luty 2020-luty 2021)

Szanowni Państwo,

Przed pandemią w Polsce w celach biznesowych spotykało się ponad 16 milionów osób, ponad 3 mln brało udział w targach, a ok. 29 mln chociaż raz w roku uczestniczyło w imprezie masowej o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub artystycznym. Co roku odbywało się również prawie 70 tys. różnych przedstawień dla 16 milionów widzów (zgodnie z badaniami branżowymi oraz danymi GUS).

Niestety to, co się wydarzyło w 2020 roku, można śmiało nazwać katastrofą: 95% odwołanych projektów, wydarzeń, spotkań lub targów w okresie marzec – grudzień 2020, redukcje pracowników dochodzące do 50% oraz spadek obrotów w przedziale 60-95%.

Za chwilę minie rok od zamrożenia naszego przemysłu spotkań i wydarzeń. To dobry czas, żeby podliczyć straty oraz realnie ocenić skuteczność narzędzi pomocowych uruchomionych dotychczas przez polski rząd oraz naszą kondycję sektorową po roku zmagań z pandemią.

Zebrane od Państwa informacje pomogą nam skuteczniej rozmawiać z decydentami, uprzytomnić im skalę problemów naszych branż oraz nagłaśniać medialnie realne zagrożenia, z jakimi borykamy się od niemal roku.

Dziękujemy za udział w ankiecie(*).
Działamy TUgether!

*Ankieta ma charakter anonimowy.
1. Branża (można zaznaczyć więcej niż jedną) *
Required
2. Rok rozpoczęcia działalności *
3. Wielkość przedsiębiorcy *
4. Forma prowadzonej działalności *
5. PKD wiodące wg KRS/CEIDG *
6. Pozostałe kody PKD wg KRS/CEIDG, istotne dla prowadzonej działalności (max. 10 / po przecinku) *
7. Miejsce prowadzenia działalności / województwo *
8. Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. (na umowy o pracę) *
9. Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. (na umowy o pracę) *
10. Liczba osób zatrudnionych na umowy zlecenia, dzieło, kontrakty managerskie w ciągu 2019 r.? *
11. Liczba osób zatrudnionych na umowy zlecenia, dzieło, kontrakty managerskie w ciągu 2020 r.? *
12. Czy firma ma w planach zwolnienia pracowników w pierwszym kwartale 2021 r.? Jeśli TAK to jaki % *
13. Spadek rocznego przychodu w % w 2020 r. w stosunku do 2019 r. *
14. Średnie koszty stałe miesięczne w 2019 r. *
15. Średnie koszty stałe miesięczne w 2020 r. *
16. Czy przedsiębiorstwo starało się o pomoc publiczną uruchomioną przez rząd od początku trwania pandemii, wg poniższej listy wyborów?
PFR 1.0
PFR 2.0
Tarcze Branżowe 1-6 (ZUS, postojowe, dopłaty do wynagrodzeń)
Tarcza antykryzysowa dla Kultury
pożyczki bezzwrotne do 5 tyś. PLN
Dotacje ze środków UE
pożyczki ARP
kredyty z gwarancjami BGK
dofinansowanie z Wojewódzkich UP
wniosek złożony - PRZYJĘTY
wniosek złożony - ODRZUCONY
wniosek NIE ZŁOŻONY
wniosek PROCEDOWANY
17. Jeśli w pyt. nr 16. zaznaczone przy którejkolwiek formie pomocy publicznej WNIOSEK ODRZUCONY, to prośba o podanie przyczyny:
18. Jeśli w pyt. nr 16. zaznaczone przy którejkolwiek formie pomocy publicznej WNIOSEK NIE ZŁOŻONY, to prośba o podanie przyczyny:
19. Jaki procent strat spowodowanych pandemią w przedsiębiorstwie pokryła uzyskana łącznie pomoc?
20. Czy w ciągu tego czasu firma miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej? *
21. Jeśli w pyt. 20 odpowiedź TAK, to czy, aby ratować sytuację, firma musiała zaciągnąć pożyczkę/kredyt na komercyjnych zasadach?
Clear selection
22. Ile projektów/wydarzeń firma zrealizowała w 2019 r.? *
23. Ile projektów/wydarzeń firma zrealizowała w 2020 r.? *
24. Ile projektów/wydarzeń firma ma już zakontraktowanych na 2021 r.? *
25. Perspektywy na 2021 r.: czy brane jest pod uwagę zawieszenie lub zamknięcie działalności? *
26. Jaki procent Państwa personelu przebył już COVID-19? *
UWAGI OGÓLNE/DODATKOWE
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy