Program rozvoje městyse Vraný: Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,
náš městys zpracovává v současné době nový Program rozvoje městyse (strategii), ve které chceme vyjasnit, co se bude v následujících letech v městysi dělat, jakým směrem se bude městys ubírat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

starosta obce

1. Jak se Vám ve Vraném žije?
2. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby ve Vraném (hodnoťte jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)
1
2
3
4
5
Nevím
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Úroveň zdravotní péče
Dostupnost zdravotní péče
Úroveň školního zařízení (základní škola)
Úroveň předškolního zařízení (mateřská škola)
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové kroužky apod.)
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Možnosti využívání komerčních služeb (např. kadeřnictví apod.)
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1:ticho – 5:hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Celkový vzhled městyse
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Úroveň hromadné dopravy
Možnosti pro parkování
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Bezpečnost v městysi
Práce a komunikace úřadu městyse
Občanské soužití, sousedské vztahy
3. Co konkrétně Vám ve Vraném nejvíce chybí? (uveďte maximálně 3 odpovědi)
Your answer
4. Chybí Vám ve Vraném sportoviště?
4.1 Pokud vám ve Vraném chybí sportoviště, uveďte typ:
Your answer
5. Jaké způsoby komunikace městyse s občany využíváte?
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na úřadě městyse
Veřejná setkání
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
Webové stránky městyse
Jiné
5.1 Pokud využíváte jiné způsoby komunikace, uveďte které:
Your answer
6. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které:
Your answer
7. Jak by se měl městys v rámci nynějšího katastru dále rozrůstat? (K 31. 12. 2016 měl 764 obyvatel)
8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse. Na jaké investice byste je přednostně využil/a? (Vyberte maximálně 4 možnosti.)
9. Preferoval(a) byste nová parkovací místa na úkor zúžení chodníků a zavedení jednosměrných ulic?
10. Měl by se městys zaměřit na rozvoj cestovního ruchu?
11. Jste?
12. Váš věk?
13. Jaké je složení Vaší domácnosti?
14. Ve které části Vraného bydlíte?
Your answer
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service