Wniosek o zapewnienie dostępności w Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Działając zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa. Report Abuse