แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้
ขอความร่วมมือนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
คำชี้แจง
โปรดเลือกข้อที่แสดงสภานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1. สภานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
1. สถานะ *
2. เพศ *
3. คณะ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse