แบบสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง :
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือนี้จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. โปรดตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือตามความเห็นที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง
สถานภาพ *
การศึกษา *
เพศ *
1. ชอบอ่านหนังสือประเภทใด *
2. ประเภทหนังสือที่อ่าน *
3. ช่วงเวลาที่อ่าน *
4. อ่านหนังสือเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง *
5. สถานที่อ่านหนังสือ *
6. ดูโทรทัศน์ กับ อ่านหนังสือ ชอบทำอะไรมากที่สุด *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service