Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. május)

KÁNYÁDI SÁNDOR
E havi irodalmi kvízünk a 2013. május 10-én 84. születésnapját ünneplő Kányádi Sándor előtt tiszteleg. Az erdélyi költő ma az egész magyar nyelvterületen, a legszélesebb olvasóközönség körében, az egyik legismertebb, legnépszerűbb, klasszikusként megbecsült alakja irodalmunknak. Magyarság és emberség, erdélyiség és európaiság, hagyomány és modernség, erkölcs és esztétikum elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak Kányádi Sándor írásművészetében.. A költővel készült interjúkban, vallomásokban is ez a következetes erkölcsiség, az állandó készenlét, a Pilinszkyvel rokon „mozdulatlan elkötelezettség” látszik a leghangsúlyosabb mozzanatnak.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question