Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. május)
KÁNYÁDI SÁNDOR
E havi irodalmi kvízünk a 2013. május 10-én 84. születésnapját ünneplő Kányádi Sándor előtt tiszteleg. Az erdélyi költő ma az egész magyar nyelvterületen, a legszélesebb olvasóközönség körében, az egyik legismertebb, legnépszerűbb, klasszikusként megbecsült alakja irodalmunknak. Magyarság és emberség, erdélyiség és európaiság, hagyomány és modernség, erkölcs és esztétikum elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak Kányádi Sándor írásművészetében.. A költővel készült interjúkban, vallomásokban is ez a következetes erkölcsiség, az állandó készenlét, a Pilinszkyvel rokon „mozdulatlan elkötelezettség” látszik a leghangsúlyosabb mozzanatnak.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Már legkorábbi dokumentálható őse írástudó volt. Borbáth Károly történész szerint már az ….-as évek végén keletkezett iratokban olvasott nagygalambfalvi Kányádiakról. Melyik dátumról beszél a történész? *
Kányádi Sándor 11 éves korában elveszítette édesanyját. Beteges, vézna fiú volt, fizikai munkára alkalmatlannak nyilvánították. Így került kollégiumba. 1941 és 1950 között Székelyudvarhelyen három intézményben végezte középiskolai tanulmányait. Melyikben érettségizett? *
Első verseskötete 1955-ben jelent meg Virágzik a cseresznyefa címmel. Ebből az évben íródott az Arany János kalapja c. vers is, melyből most a csonka idézet szól. „be megtisztulna a líra: / egyik-másik kollégám ha versek helyett / ……………………..” Hogy hangzik a versszak utolsó sora? *
A költő több irodalmi orgánum szerkesztőségének volt a munkatársa. 1960-tól nyugdíjazásáig egy gyermeklap szerkesztője volt. Az újság címére utalóan, hogy nevezi Kányádi Sándor a saját gyermekverseit? *
Számtalan gyemekverskötete és mesekönyve jelent meg. Kányádi Sándor ars poetiocája szerint nem szabad szigorúan elválasztani a gyerekirodalmat a felnőtt irodalomtól, ezért gyerekverseit sokszor besorolta a felnőtteknek szánt köteteibe, hogy ugyanabban a könyvben találja meg a maga olvasnivalóját a felnőtt is, meg a gyermek is, aki megszokja a könyvet, s fokozatosan megismerkedhet a „komoly” versekkel is. Ennek az ars poeticának szép példája a lovait kereső kisfiú története. A történettel a gyermek először a ………….. című mesében meseként találkozik, később, ha megismerkedik a Fától fáig című verssel, értelmezhető lesz számára az elvontabb költemény. Mi a mese címe? *
Költészetének alaphangjává vált az a két sor, mely egy olyan versben szerepel, amelyik fordulópontot is jelent költői útján. Melyik ez a vers? „Az egyenes beszéd, / Nekem csak az a szép.” *
Kányádi Sándor kiváló műfordító. A román, német, erdélyi szász, jiddis, alkalmanként az orosz, francia nyelvek lírájából készített átültetéseket. Egyberostált műfordításait először 1999-ben adta közre. Milyen címmel? *
Abban az évben, mikor meghívják a rotterdami nemzetközi költőtalálkozóra, nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a Romániai Írószövetségből. Melyik év ez? *
Mikor kapta meg a Kossuth-díjat? *
A hagyomány és újítás, a nyelvi tisztaság mesterdarabja az 1997-ben megjelent gyűjteményes kötetének címadó verse. Mi a vers teljes címe: Valaki jár a … *
Melyik irodalomtörténésznek jelent meg monográfiája Kányádiról a Kallingram Kiadónál? *
Maradandó költői életművéért, az összmagyarság nemzettudatának erősítéséért, az örök és egyetemes emberi értékek melletti példamutató elkötelezettségéért 75 éves korában …………….. –díjban is részesült. Melyik díj volt ez? *
Rendszeresen tart író-olvasó találkozókat, verseit maga viszi el számtalan helyre és szólaltatja meg az érintettek: kicsinyek, (kis)iskolások és felnőttek körében Ezekről a találkozókról, „nyelvi, irodalmi szólmizálások”-ról vallja a költő: „ … mint Kodály Zoltán, aki a zenei ábécé oktatását annyira fontosnak tartotta; én az ilyen találkozókat magán költészeti-irodalmi ábécé tanfolyamoknak fogom fel.” Évente hány ilyen találkozón vesz részt? *
Digitalizált műveivel melyik múzeumunk honlapján találkozhatunk? *
Kérjük adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy