Φόρμα Συμμετοχής
στο RESIDENTIAL 10DAYS Workshops που διοργανώνεται στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού στο νησί της Κεφαλονιάς από την Καλλιτεχνική Ομάδα Kentro
Email address *
Ονοματεπώνυμο *
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας (Πόλη, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ) *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Ημερομηνία Γέννησης *
MM
/
DD
/
YYYY
Επάγγελμα / Ιδιότητα *
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις) *
Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, παρακαλούμε συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο. *
MM
/
DD
/
YYYY
Έχετε τώρα ή είχατε παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή; *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Είχατε στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19); *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Είχατε προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή εργαστήκατε με υγειονομικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19; *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Είχατε επισκεφτεί ή βρεθήκατε σε κοντινή απόσταση με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19); *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Eίχατε εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο περιβάλλον με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νεο κορωνοϊό (COVID-19); *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Είχατε ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς; *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
Είχατε μείνει στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19); *
Σε διάστημα λιγότερο των 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας
ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σεβόμασε το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό τον λόγο οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή και φυλάσσονται ως απόρρητες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία τους θα γίνεται προσεκτικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας που συλλέγονται μέσα από τις φόρμες εγγραφής, συγκεντρώνονται με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους χρήστες του Ιστότοπου. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο πληροφορικής που ανήκει στην ΟΜΑΔΑ ΚΕΝTRO και χρησιμοποιείται για την αποστολή ενημερωτικών Newsletters και μέσω επιστολής, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS/MMS, ή μέσω άλλων ισοδύναμων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίαςστα πλαίσια των όσων προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική ιδιωτικότητας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η OMAΔΑ ΚENTRO μπορεί να επεξεργαστεί και να κατηγοριοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ Σας ενημερώνουμε ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπόνηση προφίλ,καθώς και για την αναλυτική κατηγοριοποίησή τους. Οι προαναφερθείσες επεξεργασίες μπορεί να έχουν ως σκοπό τόσο την ανάλυση και την πραγματοποίηση στατιστικών για τη γνώση της επισκεψιμότητας και της χρήσης του Ιστοτόπου από τους χρήστες, όπως ο προσδιορισμός των προτιμήσεών τους για την αποστολή εμπορικών πληροφοριών του ενδιαφέροντός τους. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ: Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει στην OMAΔΑ KENTRO οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η OMAΔΑ ΚΕΝΤRO επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει από τις υπηρεσίες της οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα.Συνιστούμε να δείχνετε τη μέγιστη προσοχή σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με χρήση εργαλείων ασφαλείαςκαθώς η OMAΔΑ KENTRO δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για κλοπές, τροποποιήσεις ή παράνομες απώλειες δεδομένων.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣΜπορείτε να απευθυνθείτε και να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στη διεύθυνση email omada.kentro@gmail.com.Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίουτης αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το Δίκαιο. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η OMAΔΑ ΚΕNTRO επιφυλάσσεται του δικαιώματος αναθεώρησης της Πολιτικής Ιδιωτικότητας όποτε κρίνει σκόπιμο.Γι’αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτή τη δήλωση ιδιωτικότητας έτσι ώστε να διαβάζετε πάντοτε την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της OMAΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΟΜΑΔΑ KENTRO, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy