SomerVision2040: Mezi
Kijan Vil la kapab mezire sa ki enpotan pou ou ? Ede nou jwen endikasyon mezirab pou kontwole pwogrè nou.

Somervision2040 se yon plan konplè pou vil nou an. Li ede nou planifye pou fiti vil la epi ede nou enplemante prensip ke nou valorize plis yo tankou divèsite, detèminasyon ekonomik, lari ki an sekirite, yon vi kominotè ki aktif, dirabilite, ak inovasyon. Plan an ap gen ladan l yon lis endikasyon mezirab kle ki pral mete aksan sou devlopman objektif ki asosye ak chak prensip (divèsite, detèminasyon ekonomik, lari ki an sekirite, yon vi kominotè aktif, dirabilite, ak inovasyon).

Nou bezwen opinyon w sou sa yo ta dwe ye!

Gade lis meziman an anba a EPI CHWAZI 8 (tcheke bwat ki bò kote l la) ke ou panse ki enpòtan pou vil la mezire kom endikasyon pwogrè objektif nou yo.
Te yon metrik manke? Ekri jiska de:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service