FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU "BYĆ POLAKIEM"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
I. INFORMACJE OGÓLNE
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z formularzem, poprawne wypełnianie danych osobowych, wraz z polską pisownią, uzupełnienie wszystkich pól, zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy.

Informujemy, że ocenione zostaną prace tylko tych osób, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy, gdyż jest on nieodłączną częścią pracy.

Podany adres mailowy będzie podstawową formą komunikacji z uczestnikami.

     
II. DANE UCZESTNIKA KONKURSU
nazwisko *
imię / imiona *
data i miejsce urodzenia *
kraj zamieszkania *
miejscowość wraz z kodem pocztowym *
adres: ulica, numer domu, mieszkania *
adres e-mail *
numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego wraz z numerem kierunkowym kraju i miejscowości *
(np. Polska, Warszawa, wg schematu - 0048 22 999 99 99, 0048 999 999 999)
III. INFORMACJE O SZKOLE POLSKIEJ, W KTÓREJ UCZY SIĘ UCZESTNIK KONKURSU
imię i nazwisko Dyrektora szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu *
nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu *
adres szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu *
IV. TEMATY PRAC DO WYBORU
Grupa I – wiek 8 – 12 lat
Bohaterowie polskich książek w podróży dookoła świata

Grupa II – wiek 13 – 15 lat
„Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polce/Polakowi - …....”

Grupa III – wiek 16 – 18 lat
PRL we wspomnieniach moich najbliższych

Grupa IV - wiek 19 – 25 lat
„Aby Polska flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych państw”
[słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego]

Grupa V – MULTIMEDIALNA – bez ograniczeń wiekowych
20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie

Wybrany temat pracy *
proszę wybrać na podstawie wyżej wymienionych tematów zgodnie ze swoim przedziałem wiekowym (w grupie V nie ma ogranicze wiekowych)
V. ZGODA AUTORA PRACY (w przypadku niepełnoletnich - rodziców/prawnych opiekunów)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka, zawartych w powyższym formularzu konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI edycji Konkursu "Być Polakiem"

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka  we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem VI edycji Konkursu "Być Polakiem", że praca konkursowa jest pracą autorską, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, skracanie i redagowanie przesłanej pracy.
podpis (imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz) *
VI. DANE ORGANIZATORA
                                    Fundacja "Świat na Tak"

                                      Al. J. Ch. Szucha 27
                                        00-580 Warszawa
                                     tel. +48 22 629 35 75
                                        +48 22 629 63 34
                                     

             Koordynator Konkursu "Być Polakiem" - Robert Konieczny

          email: bycpolakiem@swiatnatak.pl, fundacja@swiatnatak.pl

                                       www.swiatnatak.pl

     
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy