Tanečky pro děti Českolipská, Novoborská
Přihláška do klubu organizující kroužek Tanečky pro děti : Tanec pro všechny, z.s., IČ: 22709908,  Se sídlem v Praze, Plavínová 2783/20, Praha 3, 130 00, reg. u Městský soud v Praze pod L24791  dne 1.1.2014
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno tanečníka *
Příjmení tanečníka
Máme zájem o tanečky: *
Rodné číslo *
Název obce (např. Praha) *
Název části obce (např. Praha 9) *
Název ulice *
Číslo orientační *
Číslo popisné *
PSČ *
Mob. tanečníka: *
Mob. zákonného zástupce (pro mladší 15 let):
Korespondenční adresa (pokud shodná s trvalým bydl. nevyplňovat)
  Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami Tanec pro všechny, z.s, souhlasím s nimi a chci se stát členem.  Zavazuji se platit členské příspěvky v předepsané lhůtě. https://docs.google.com/document/d/16sqs2Dl--AUUc9iNTjpsgAYxBNw-vptB6ogZZNP1XI8/edit?usp=sharing *
Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby zapsaného spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném zněni a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Tento souhlas je poskytnut na dobu mého členství v zapsaném spolku. Potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé a aktuální k dnešnímu dni. *
Souhlasím, aby na základě Nařízení zpracoval Správce  moje: fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu , prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. *
Souhlasím, aby Správce zpracoval i mé: telefonní číslo, e-mail, datum narození, adresu za účelem vedení evidence členské základny, členských příspěvků a s tím souvisejícími činnostmi. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). *
Přejete si dostávat informace o schůzích a jednáních spolku - pozvánky, zápisy, atd. *
Je mi více, než 15 let či jsem zákonný zástupce dítěte - dopňte jméno do "jiné" *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy