Strategie společných projektů Mikroregionu Odersko 2022 - 2027
Vážení občané, žádáme Vás tímto o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí vzniku nové rozvojové strategie Mikroregionu Odersko a jeho členských obcí. Vyjádřete svůj názor – co se Vám ve Vaší obci libí, co nelíbí, co Vám zde schází apod.
Dotazník je určen pro všechny občany Mikroregionu Odersko – každého člena domácnosti. Vyplnění dotazníku je anonymní. Mikroregion Odersko zahrnuje obce Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné.
K otázkám, kde je možné se slovně vyjádřit, tuto možnost prosím využijte, napomůže nám to lépe zacílit budoucí rozvoj mikroregionu.
Za Váš čas velmi děkujeme.
Mgr. Elena Vahalíková a Ing. Pavla Bíbrlíková, Mikroregion Odersko
Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010076)
1. Pohlaví *
2. Věk *
3. Bydliště *
4. Stav *
5. Stupeň ukončeného vzdělání *
6. Jaká je Vaše současná sociální situace? *
Required
7. Jak dlouho žijete ve své obci? *
8. Do zaměstnání / studia dojíždím převážně… *
Required
9. Jste celkově spokojeni s životem v obci? (známky jako ve škole) *
10. Co je pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci? Vyberte 3 nejdůležitější: *
Required
11. Jak hodnotíte následující služby v obci? *
velmi kladně
spíše kladně
spíše záporně
velmi záporně
tato služba v naší obci neexistuje
pošta
knihovna
restaurace
obchody
autobusová / vlaková doprava
řemeslníci a drobné provozovny
kulturní zařízení s programem
zdravotní služby
sociální služby
12. Uvítali byste nějaké další služby ve Vaši obci, které nejsou v místě nabízeny?
13. Jste spokojen(na) se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště? (2námky jako ve škole) *
Máte-li ke stavu veřejných prostranství ve svém okolí nějaké náměty, připomínky, výhrady, napište je zde:
14. Cítíte se v obci bezpečně? *
ano
spíše ano
spíše ne
vůbec ne
Chcete-li uvést důvody ohrožení Vaší bezpečnosti v obci, napište je zde:
15. Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte? Vyberte 3 nejdůležitější. *
Required
16. Na které oblasti by se měla obec v budoucnu především zaměřit? Vyberte 3 nejdůležitější oblasti: *
Required
17. Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano jaké? Vyberte 3 nejdůležitější. *
Required
18. Co podle Vás nejvíce zatěžuje kvalitu životního prostředí ve Vaší obci? Vyberte max. 3 možnosti. *
Required
Zde je prostor pro Vaše další případné poznámky/vzkazy představitelům obce a Mikroregionu Odersko:
Velice Vám děkujeme za vyplnění dotazníku, Vaši ochotu a čas.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy