VALORACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 11-12 F

Es tracta de realitzar una valoració de les diferents activitats extraescolars que es realitzen al Centre, i d'aquesta forma poder millorar en els propers cursos.
Aquest qüestionari és unipersonal, és a dir cada professor implicat en l'activitat haurà d'omplir un qüestionari per activitat realitzada
* Aquelles activitats relacionades amb el Projecte d'Educació per a la Salut (SHE), bé s'hagen realitzat dintre del curriculum de l'assignatura / mòdul o bé com Activitats Extraescolars propiament dites, les podeu presentar i valorar. Caldrà posar sempre l'acrònim SHE a l'inici del nom de l'activitat Ex. SHE 4 ESO . CONSCIÈNCIA CORPORAL
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.