Ankieta badająca poziom zadowolenia przedsiębiorców z usług bankowych


Biuro Karier Żak Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prowadzi badanie rynku nt. poziomu zadowolenia przedsiębiorców z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego z usług bankowych. Badanie ma umożliwić sformułowanie wniosków na temat znajomości, zadowolenia, stopnia/zakresu stosowania różnych usług bankowych w działalności gospodarczej, skuteczności tych usług i oczekiwań przedsiębiorców dotyczących szeroko rozumianego sektora bankowego. Ponadto, zbadany zostanie wpływ usług bankowych na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Badaniem objętych zostanie 70 przedsiębiorców, działających w różnych formach prawnych, o różnej skali działalności, wywodzących się z różnych branż i sektorów. Po zakończeniu badania dane zostaną zagregowanie, usystematyzowane i powstanie z nich raport (maj 2014), opublikowany na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  zakres oferty produktowej banku
  cena usług bankowych
  funkcjonalność systemu bankowości internetowej
  sprawność procesu realizowania usług bankowych
  kompetencje i profesjonalizm pracowników banku
  uprzejmość i życzliwość pracowników
  inicjatywa banku w informowaniu o nowych produktach i możliwościach oferowanych przez bank
  komfort, wygoda i wygląd placówek banku
  lokalizacja i dostępność placówek banku
  wiarygodność i prestiż banku
  obsługa klienta przez call center
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  METRYCZKA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question