Inscripció CAMPUS MULTIESPORT Setmana Santa
Documentació necessària:
- Formulari d'inscripció

Enviar per correu electrònic (clubtennisvendrell@gmail.com) o presencialment la documentació següent:
- Full d'ingrés bancari (BBVA ES45 0182 2968 5302 0023 7184)
- Fotocòpia o fotografia de la targeta sanitària del nen/a

Nom i cognoms: *
Your answer
Data de naixement: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça: *
Your answer
CP: *
Your answer
Població: *
Your answer
Nom i cognoms pare/mare/tutor/a: *
Your answer
DNI pare/mare/tutor/a: *
Your answer
Telèfon de contacte: *
Your answer
Autoritzo a practicar les activitats que es duran a terme en el programa inscrit/a, en les condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització per prendre les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa. *
Required
Dono el meu consentiment a fer ús de la seva imatge en documentació i mitjans relacionats amb l'activitat (Llei 5/1982, 5 de maig, sobre el dret d'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) *
Required
Autoritzo al meu fill/a per sortir de l'activitat sense acompanyant un cop finalitzades les activitats. *
Required
En el cas que NO tingui autorització de sortida, com a pare/mare/tutor/a comunico que les persones responsables del lliurament i recollida del nen/a seran (Nom i cognoms, DNI i relació/parentiu amb el nen/a) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service