Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2020
Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia ci radość czy jest raczej źródłem stresów? Przedstawiając swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście czy gminie – przekazujesz osobom kształtującym politykę rowerową i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta – codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Są one realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF), według metodologii Fahrradklima - Test.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Aby zwiększyć wiarygodność analizy gromadzonych danych, ważne jest, aby w badaniu wzięła udział maksymalnie duża liczba respondentek i respondentów – bez względu na to, czy korzystają z roweru często, czy tylko sporadycznie.

Prosimy o wyrażanie swoich opinii zgodnie z tym co podpowiada Państwu intuicja, bez poddawania pytań szczegółowej analizie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Na pytania kwestionariusza odpowiadamy on-line. Pozyskane dane zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportów dla poszczególnych gmin i miast biorących udział w badaniu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami EU-GDPR

Cieszymy się bardzo z chęci wzięcia udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2020.

Przed wypełnianiem kwestionariusza ankiety chcielibyśmy poinformować o tym, jakich informacji osobowych będziemy wymagać od osób wypełniających kwestionariusz i dlaczego.

Po pierwsze, udział w ankiecie jest dobrowolny.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i ochronę danych: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), organizator Badania Klimatu Rowerowego, z siedzibą w Gdańsku, 80-861, ul. Jana Heweliusza 29, Polska.
Osobą odpowiedzialną za ochronę danych w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest Pan Rafał Glazik. Można się z nim kontaktować przy pomocy następującego adresu poczty elektronicznej: info@mobilnosc.org

Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o skontaktowanie się z nami bez wahania.

Przetwarzanie danych osobowych i cele ich przetwarzania.

W wyniku udziału w badaniu następujące dane będą zapisywane automatycznie:
- miejsce (miejscowość),
- grupa wiekowa i płeć,
- adres IP komputera wykorzystywanego w chwili wypełniania ankiety,
- sprzęt informatyczny wykorzystywany w czasie wypełniania ankiety,
- oprogramowanie wykorzystywane w czasie wypełniania ankiety.

Dane są zapisywane na podstawie art. 6 §1 lit. F EU-GDPR w celu przypisania wyników badania ankietowego do odpowiedniego miejsca (miasta lub miejscowości), jak również w celu zidentyfikowania wielokrotnych manipulacyjnych prób uczestniczenia w badaniu i wykluczenia ich z procesu oceny zbiorczych wyników badania. Nie ma możliwości przekazywania pozyskanych informacji osobom trzecim. Adres IP jak również informacje o sprzęcie i oprogramowaniu wykorzystanym w czasie wypełniania ankiety będzie zachowywany w czasie trwania badań ankietowych i usuwany po zakończeniu audytu danych Badania Klimatu Rowerowego 2020. Grupa wiekowa, płeć, kod pocztowy oraz miejsce, jak również data i godzina wypełnienia ankiety są trwale zachowywane w pamięci w celu umożliwienia dokonywania ocen porównawczych w kolejnych latach.

Wypełnienie i przesłanie ankiety Badania Klimatu Rowerowego 2020 oznacza akceptację powyższych warunków.
Miejscowość (gmina lub miasto) *
Jeżeli Pani/Pana gmina lub miasto nie występuje na liście, to znaczy, że nie zostało ono zgłoszone i nie bierze udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2020.
Jak często korzysta Pani/Pan z roweru? *
Na rowerze Pani/Pan jeździ głównie... *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy