แบบติดตามการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี
แบบติดตามการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี จากกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
Your answer
ในการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี ท่าน *
ตอนที่ 2 ผลการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี
1.ท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไรบ้าง *
Your answer
2.ท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปต่อยอด หรือ ขยายผลต่อหน่วยงานท่าน หรือ ขยายผลต่อหน่วยงานภายนอกอย่างไรบ้าง *
Your answer
3.ท่านมีปัญหา หรืออุปสรรคในการนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปปรับใช้อย่างไรบ้าง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY.