แบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจฯ
1. สถานภาพ
Clear selection
2. สถานที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. คณะ/ส่วนงาน/องค์กร
4. งานที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse