Квалификационен курс "Контрол и оценка на учебните постижения на учениците"-18.11.2015 г. от 9.00ч. и 14.00ч., ДИКПО - Варна.
Курсът е предназначен за учители по математика и информатика. Могат да се включат и учители от други специалности. В курса се обосновава теоретичен модел на контролно-оценъчните умения на учителите, който се състои от три компонента – умение за целеполагане в обучението, умение за прилагане на форми и методи за контрол и оценка на учебните постижения и умение за прилагане на стратегии за контрол и оценка на учебните постижения. Разглеждат се методите, чрез които се реализират четирите основни форми за контрол и оценка: устно изпитване, писмено изпитване, практическо изпитване, електронно изпитване. Учителите получават методически насоки за разработване на системи от критерии и показатели за контрол и оценка по конкретни части от учебно съдържание.
Ръководител на курса: ас. Севдалина Георгиева
Лектори: проф. д-р Николай Колишев, гл. ас. д-р Елена Колева, ас. Севдалина Георгиева
Такса за обучение: 20 лв.
Срок за заявяване на участие: 11.11.2015 г.
Курсът ще се проведе в две еднакви сесии (от 9.00 ч. или 14.00 ч.) в зависимост от заетостта на курсистите.
Таксата може да се заплати в деня на обучението на касата на ДИКПО или предварително по банков път (задължително във вносната бележка отбележете в „относно“: „курс № 012315“).
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
Допълнителна информация: sevdalina.m.georgieva@gmail.com.
Трите имена по лична карта *
Нужно е за удостоверението, което получавате при завършване на курса.
Your answer
Ще участвам в курса на 18.11.2015 г. от: *
Дата на раждане *
Нужно е за удостоверението, което получавате при завършване на курса.
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане *
Нужно е за удостоверението, което получавате при завършване на курса.
Your answer
Месторабота *
Учебно заведение, гр./с., област
Your answer
Длъжност *
Телефон за обратна връзка *
Your answer
E-mail за обратна връзка *
Your answer
Преподавам по: *
Моля отбележете уч.предмет/и, по който преподавате.
Required
Желая да ми бъде издадена фактура *
Моля попълнете "не", ако поемате разходите си лично и не ви е необходима фактура. Ако от едно училище ще участват няколко учители, може да попълните данните за фактурата само във формата на един от тях. На останалите учители от това училище посочете "да", като може и да пропуснете вписването на данните за фактура.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service