Alta com a Soci del Club Gravel Girona / Signatura de protecció de dades
Register as a Member of the Gravel Girona Club / Signature of data protection
Nom / name - Cognoms / Surnames *
Direcció / address *
Carrer , número , població , CP , nacionalitat
D.N.I or N.I.E *
Data de Naixament / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
correu electronic / e-mail *
telèfon mòbil / Mobile Phone *
INSCRIPCIÓ A LES SORTIDES DEL CLUB (POLÍTICA DE PRIVACITAT) Amb el consentiment*, doneu el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la prova, que es publiquin els resultats i les fotografies preses a la web del club i per ser informats de les següents proves i activitats que el club organitzi. Aquestes dades personals s'incorporaran al fitxer "Participants a les Gravetseries", segons les especificacions següents:Identificació del tractament: Participació en les Gravet Series. Responsable del tractament: Club Gravel Girona, contacte: clubgravelgirona@gmail.com Finalitat: gestionar la participació en les sortides Gravet i les activitats del club . Conservació de les dades: les dades es mantenen en el sistema indefinidament, llevat que la persona interessada en sol·liciti la supressió. Legitimació: el consentiment de l'interessat. Destinataris: no se cedeixen dades a tercers. Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament. Junta del Club de Gravel Girona, clubgravelgirona@gmail.com ; podeu obtenir més informació respecte als vostres drets a l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es). *
Required
ALTA COM A SOCIS (POLÍTICA DE PRIVACITAT) Amb el consentiment*, doneu el consentiment al tractament al tractament de les vostres dades de caràcter personal necessàries per ser participar i ser informats de les activitats que el club organitzi. Aquestes dades personals s'incorporaran al fitxer "Socis del Club Gravel Girona", segons les especificacions següents:Identificació del tractament: Socis del Club Gravel Girona. Responsable del tractament: Club Gravel Girona, contacte: clubgravelgirona@gmail.com Finalitat: gestionar la participació en les sortides Gravet i les activitats del club . Conservació de les dades: les dades es mantenen en el sistema indefinidament, llevat que la persona interessada en sol·liciti la supressió. Legitimació: el consentiment de l'interessat. Destinataris: no se cedeixen dades a tercers. Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament. Junta del Club de Gravel Girona, clubgravelgirona@gmail.com ; podeu obtenir més informació respecte als vostres drets a l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es). *
Required
Vull que em tramiteu la llicència federativa de ciclisme. / I want to apply for a federal cycling license. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy