Lèxic: Nadal

34 preguntes (text)

  Observeu les il·lustracions següents i escriviu el nom corresponent al quadre de text.

  No escrigueu espais ni majúscules innecesssaris, ni signes de puntuació. Si n'hi ha sinònims, introduïu sols una opció. Recorda també utilitzar les majúscules quan calga. Podeu consultar un diccionari bilingüe: https://salt.gva.es/saltdics/ I el Diccionari Normatiu valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/

  P E R S O N A T G E S

  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  A L I M E N T S

  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  D A T E S

  This is a required question

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  F E S T A i O R N AM E N T S

  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image