Φόρμα συμμετοχής στο Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ctrl Shift Save the Climate - Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας στην προστασία του κλίματος», 22-02-2017
Η Φόρμα συμμετοχής στην στο επιμορφωτικό σεμινάριο 22-02-2017 δεν δέχεται απαντήσεις.
Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.
This form was created using Google Forms. Create your own