3.1. Tikslas: miesto teritorijų vystymas. Atsakingas: Miesto plėtros departamentas.

a) Parengta ir patvirtinta Vilniaus m. vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano koncepcija.
a) Rengiamas Jamonto parko detalusis planas. b) Patvirtinta Vilniaus miesto gamtinio karkaso apsaugos ir naudojimo spec. plano atskiroms plėtros teritorijoms koncepcija.
Parengtas Vietos veiksmų planas, pagal kurį būtų atnaujinamas Žirmūnų gyv. rajono kvartalas. Parengtos Justiniškių ir Šeškinės seniūnijų teritorijos schemos.
Parengti Neries krantinių rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai. Patvirtintas Šv. Jokūbo ligoninės komplekso teritorijos renovacijos detalusis planas. Dešiniajame Neries krante pradėta K-29 projekto- administracinio pastato su teritorijos sutvarkymu darbai. Vyksta admisnistracinio pastato Konstitucijos pr. 21 techninio projekto realizacija.Parengti japoniško sodo projektiniai pasiūlymai.
Parengti teritorijų planavimo dokumentai šalia vakarinio aplinkelio
Realizuotas projektas "Oslo namai" , Prekybinis centras Naujamiestyje, Kauno g.
Pradėtas konversijos projektas Užupyje. Suplanuotas ir vykdomas daugiafunkcis užstatymas Burbiškėse.
Parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialiojo plano atskiroms plėtros teritorijomas koncepcija
Įrengta transporto jungtis. Pradėtas rengti Geležinkelio ir autobusų stoties prieigų detalusis planas.
Parengta Vilniaus m. dviračių takų specialiojo plano konceptualioji dalis
Formuojami želdynų kadastriniai sklypai. Vykdomas želdynų inventorizavimas
Rengiamas Žvėryno rekreacinės teritorijos techninis projektas. Parengtas rekreacinės teritorijos Antakalnyje į šiaurę nuo Šilo tilto ( ties Vileišio g. ) techninis projektas. Parengti Japoniško sodo projektiniai pasiūlymai (Senvagės ežerėlių teritorijos dalis)
a) Parengti Neries pakrančių sutvarkymo projektiniai pasiūlymai
Rengiama pagrindinių miesto teritorijų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schema. Parengtos 2 išorinės vaizdinės reklamos išdėstymo sckemos.
    This is a required question