[แบบสอบถาม] คุณซื้อ Light Novel ฉบับลิขสิทธิ์ที่วางจำหน่ายในปี 2557 เรื่องใดบ้าง

แบบสำรวจไลท์โนเวลฉบับลิขสิทธิ์ที่แต่ละสำนักพิมพ์วางจำหน่ายในปี 2557
(รวมถึงที่ไม่ใช่ไลท์โนเวล แต่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์การ์ตูนและไลท์โนเวล)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question