Ερωτηματολόγιο για την τηλεόραση

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μία φορα και στο τέλος πατήστε "Υποβολή"
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question