แบบฝึกหัด การแทรกรูปภาพและรูปร่างอัตโนมัติลงในสไลด์พร้อมจัดตกแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
เลขที่ *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (12 คะแนน)
1. อธิบายขั้นตอนการแทรกรูปภาพในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (5 คะแนน) *
Your answer
2. อธิบายขั้นตอนการแทรกรูปร่างในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (3 คะแนน) *
Your answer
3. อธิบายขั้นตอนการใส่ข้อความลงในรูปร่างในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013(4 คะแนน) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.