Maklumat Pelupusan Peralatan ICT Makmal Komputer Sekolah

Kami memerlukan maklumat pelupusan sekolah untuk kami banding-bezakan antara data kami dengan maklumat sebenar sekolah memandangkan ada sekolah belum menghantar maklumat pelupusan daripada JPN kepada kami.

Ini penting untuk kami mengenal-pasti untuk proses pergantian peralatan baru (berita baik mungkin tahun ini)

Tindakan Guru ICT sekolah.

  This is a required question
  This is a required question

  MAKLUMAT PELUPUSAN

  Lengkapkan dengan tepat untuk rujukan kami
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MAKLUMAT PELAPOR

  Pengesahan maklumat sekolah. Hanya tujuan rekod kami sahaja
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question