Latviešu Fonda 2019. gada projektu konkursa pieteikuma anketa
UZMANĪBU! Saglabājiet pieteikuma informāciju, lai jums pašiem būtu pieteikuma eksemplārs.

Pēc projekta iesniegšanas to nebūs iespējams rediģēt


Individuālais pieteicējs vai organizācija drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadā.

Projekta pieteikums iesniedzams elektroniski aizpildot anketu tiešaistē.Tajā jāiekļauj VISA pieprasītā informācija, tajā skaitā, rekomendācijas vēstuļu saturs un budžets! Citos formātos iesniegtās anketas netiks pieņemtas.

Rekomendācijas vēstules jānosūta arī pa epastu uz pieteikumi@gmail.com un jāsagatavo pēc sekojošā formāta:
Rekomendētāja vārds, uzvārds, amats;
Tālrunis, adrese, e-pasts;
Kā pazīstat pieteicēju vai projektu (pāris teikumos)?
Par projektu pieteicēju (rindkopa);
Par projekta nozīmi (rindkopa).

Citi papildmateriāli, kā piemēram, elektroniskie faili utt kurus nevar ievietot anketā, jāsūta uz pieteikumi@gmail.com
bet DVD, CD vai grāmatas jānosūta pa pastu uz Latvian Foundation c/o Renate Kenney P.O. Box 270, N. Scituate, MA 02060, USA līdz 1. februārim (pasta zīmogs).

Pieteikums netiks uzskatīts par pilnīgu, ja nebūs saņemta pieteikuma anketa un 2 rekomendācijas vēstules.

Nepilnīgi vai neprecīzi aizpildīti pieteikumi netiks pieņemti izskatīšanai konkursā.

This content is neither created nor endorsed by Google.