AIKIDO SEMINÁR  | ROMAN MADURA 5.DAN AIKIKAI | SOBOTA 21. MÁJ 2022 | BÁNOVCE N. B.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
S ohľadom na nariadenie EU o GDPR je potrebné, aby každý účastník seminára bol elektronicky zaregistrovaný.
Meno Priezvisko *
Telefón ( Pre potreby kontaktovať Vás v prípade nepredvídateľných udalostí a zmien. )
Dojo *
Stupeň technickej vyspelosti / Grade *
Gril party - Spoločný obed a posedenie v priateľskej atmosfére - v pivárni nePIVOdu.
Rôzne druhy syrov, pestrá zelenina, šampiňóny, mäsko, omáčky, pečivo a ďalšie dobroty.
Cena obsahuje iba jedlo. Pitie sa hradí samostatne. Môžete si vybrať z pestrej a chutnej ponuky predovšetkým kvalitných a poctivých remeselných pív, ale aj mnohých osviežujúcich nápojov. Akcia sa odohrá v peknom a príjemnom prostredí dvora a priestoru útulnej pivárničky nePIVOdu v historickej uličke mesta Bánovce nad Bebravou.
Zúčastním sa spoločného obeda - gril párty - cena predbežne 10,- € (cena zahŕňa iba jedlo, nápoje sa hradia samostatne). *
V prípade, že sa zúčastníte gril párty aký druh jedla preferujete?
Clear selection
Zákonný(-á) zástupca(-kyňa). Vyplňte údaje zákonného(-nej) zástupcu(-kyne) v prípade, že prihlasujete dieťa mladšie ako 18 rokov.
Meno Priezvisko
Dátum narodenia
MM
/
DD
/
YYYY
Potvrdenia
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizácie seminára a tréningov. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu aikido.banovce@gmail.com b) telefonicky +421 948 105 212. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori seminára - fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení seminára) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. *
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora. *
3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu. *
4. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) z podujatia a jeho zverejneniu na webe, youtube, sociálnych sieťach, nástenkách a plagátoch za účelom informovania a prezentácie aikido tréningov po dobu 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu aikido.banovce@gmail.com b) telefonicky +421 948 105 212. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. *
Ďakujeme za registráciu.
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť podujatia, poprosíme vás informovať organizátora telefonicky, alebo sms na číslo 0948 105 212.
Info a kontakt
Matúš Mikuška
+421 948 105 212
aikido.banovce@gmail.com
www.banovce.aikidosaa.sk

Zdieľaný fotoalbum z podujatia, kde môžete pridávať a prezerať si fotky nájdete na:
Cena
20  € cvičenie  +  10  € gril party spoločný obed (voliteľné).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy