สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัยสำหรับองค์กร ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม Before Action Review เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการอบรม
ชื่อ-สกุล (ระบุคำนำหน้าหรือตำแหน่งทางวิชาการ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Email สำหรับรับข้อมูลการอบรมฯ *
Your answer
กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ *
เหตุผลที่ท่านสมัครมาอบรมในครั้งนี้ คือ อะไร *
Your answer
สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการอบรมในครั้งนี้ คืออะไร *
Your answer
ประเด็นเฉพาะที่ท่านอยากได้รับจากการอบรมครั้งนี้คืออะไร *
Your answer
หน่วยงานของท่านมีการทำงานวิจัย R2R หรือไม่? *
หน่วยงานของท่านเคยมีกิจกรรมการสนับสนุนงาน R2R หรือไม่? *
กิจกรรมการสนับสนุนงาน R2R คืออะไร
Your answer
กรุณาเล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ การทำงานวิจัย และ/หรือ สนับสนุนการทำงานวิจัยทุกประเภทของท่าน (ถ้ามี)
Your answer
กรุณาเล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ การทำงานพัฒนาคุณภาพ และ/หรือ สนับสนุนการทำงานพัฒนาคุณภาพของท่าน (ถ้ามี)
Your answer
แผนพัฒนางาน R2R ในหน่วยงานของท่าน (สรุปสั้นๆ) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms