Политики отностно консумацията на алкохол в България

Това проучване се осъществява като част от проекта “Let it hAPYN“, координиран от Alcohol Policy Youth Network (www.lihapyn.eu). Целта е да се събере информация относно отношението на младите хора към консумацията на алкохол и приетите законови мерките за контролиране и/или ограничаване на употребата. Проучването е анонимно,няма правилни или грешни отговори. Резултатите ще бъдат обединени в един анализ за цялата страна.

    Captionless Image