ใบสมัคร
การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***หากท่านส่งใบสมัครสำเร็จ ท่านจะได้รับ email ตอบรับกลับที่ email ซึ่งท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร***
Email *
ข้อมูลสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์ *
(ตัวอย่างเช่น : สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด)
เลขที่ *
หมู่
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์(สำนักงาน) *
เบอร์โทรสาร
ข้อมูลผู้สมัคร (ท่านแรก ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาท)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
(ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชน ให้ครบ 13 หลักทุกครั้ง ก่อนตอบคำถามข้อถัดไป)
ตำแหน่งในสหกรณ์ *
(ระบุตำแหน่งในสหกรณ์เท่านั้น ไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ)
เบอร์มือถือ *
อาหาร *
คำนำหน้าชื่อ 2 (ค่าธรรมเนียม 1,800.-บาท)
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล 2
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2
(ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชน ให้ครบ 13 หลักทุกครั้ง ก่อนตอบคำถามข้อถัดไป)
ตำแหน่งในสหกรณ์ 2
(ระบุตำแหน่งในสหกรณ์เท่านั้น ไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ)
เบอร์มือถือ 2
อาหาร 2
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy