Ankieta skierowana do mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej
Zapraszamy Państwa - mieszkańców gmin powiatu kartuskiego oraz gminy Przywidz do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej do potrzeb mieszkańców i regionu.

PYTANIA BADAWCZE:
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem "moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby"?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trochę tak/ trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
(Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi)
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem" w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się"?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trochę tak/ trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno - sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/ organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/ komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/ gminy
Potrafie wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
5.2 Jakie są powody zmiany miejsca zamieszkania? (jeśli dotyczy)
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury/obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
Tak często
Tak, czasem
Trudno powiedzieć
Nie
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
Tak
Ani tak, ani nie
Nie
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
Tak często
Tak, czasem
Trudno powiedzieć
Nie
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
Tak
Ani tak, ani nie
Nie
(Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych odpowiedzi) *
Required
11. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania (Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby)? *
12. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Metryczka:
M1. Status na rynku pracy: *
M2. Płeć: *
M3. Niepełnosprawność: *
M4. Wykształcenie: *
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego: *
M6. Przedział wiekowy: *
M7. Miejsce zamieszkania: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service